VELIKA POMLADANSKA AKCIJA TOPLOTNIH ČRPALK ZRAK/VODA 10 % na vse modele.

EKO SKLAD

S ciljem pospeševanja naložb v obnovljive vire je slovenski okoljski sklad, uvedel dva načina stimulacije:

Eko subvencija v obliki nepovratnih sredstev, ki jih investitor prejme po izvedbi ukrepa.

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=67

 

Eko kredit s subvencionirano obrestno mero za delno ali celotno financiranje investicije.

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=73

in

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=75

https://www.ekosklad.si/rahttps://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=91zpisi/prikazi/tenderID=77

 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI

Sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v občini Zagorje ob Savi v letih 2016 in 2017

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=4441